RORUEN


mun. Chişinău
str. B. Bodoni, 45
| tel: 22-99-65
22-74-20
tel/fax: 21-22-08

Responsabilitate şi profesionalism

Asumîndu-ne responsabilitate în activitatea pe care o desfăşurăm, ne conformăm legilor, regulamentelor şi standardelor în domeniul auditului, codului etic al auditorului, drepturilor omului, ţinînd cont totodată de practicile internaţionale.

"Audit-Concret" are personal de o înaltă calificare, cu experienţă în domeniul auditului, contabilităţii şi activităţii economico-financiare, care anterior au activat în cadrul aparatului Parlamentului RM, Ministerelor, în domeniul industriei grele şi uşoare, comerţ etc.

Fiind buni specialişti, avînd o vastă experienţă în domeniul pe care îl profesează, angajaţii Societăţii tind spre o autoperfecţionare şi instruire continuă, efectuînd stagii şi urmînd diferite cursuri ce ţin de contabilitate, impozitare, drept civil, analiză financiară, audit, evaluare a întreprinderilor, precum şi cursuri ce ţin de evaluarea imobilului, contabilitate şi finanţe internaţionale, management şi
Responsabilitatea
marketing atît în ţară cît şi peste hotarele ei. Stagiile în domeniile sus menţionate s-au petrecut în SUA, Germania, Austria, Cehia, Ungaria, România. Conducerea Companiei a participat la nenumărate forumuri-economice organizate de către Camera de Comerţ şi Industrie din Republica Moldova.

Angajaţii Societăţii „"Audit-Concret" sunt membri ai Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova, aceasta fiind membru asociat al Federaţiei Internaţionale a Contabililor.