RORUEN


mun. Chişinău
str. B. Bodoni, 45
| tel: 22-99-65
22-74-20
tel/fax: 21-22-08

Activităţi şi servicii

Societatea „"Audit-Concret" a fost înfiinţată la 15 martie 1996, desfăşurînd pînă în prezent o activitate profitabilă şi ireproşabilă.
Într-un timp foarte scurt Societatea noastră a obţinut o serie de licenţe în domeniul activităţii de audit:

 • Pentru efectuarea auditului agenţilor economici (auditul general)
 • Pentru activitatea profesională pe piaţa valorilor mobiliare, auditul participanţilor profesionişti pe piaţa valorilor mobiliare
 • Pentru efectuarea auditului companiilor de asigurare
 • Pentru activitatea de evaluare a bunurilor imobile

Concomitent cu operarea controalelor, Societatea „"Audit-Concret" prestează o serie de servicii menite să faciliteze lucrul agenţilor economici:

 • Organizarea, restabilirea şi ţinerea evidenţei contabile
 • Întocmirea rapoartelor financiare
 • Întocmirea rapoartelor fiscale
 • Analiza activităţii economico-financiare a agenţilor economici
 • Examinării limitate
 • Estimarea situaţiei economice a agenţilor economici
 • Evaluarea economică a patrimoniului
 • Evaluarea proiectelor de investiţii
 • Asistenţă în restructurarea datoriilor
 • Întocmirea planurilor de afaceri
 • Consultanţă şi asistenţă juridică în problemele legislaţiei financiare, fiscale, bancare şi economice a Republicii Moldova
 • Consultanţă şi instruire în domeniul auditului, contabilităţii şi fiscalităţii